PROJECTEN & OPDRACHTEN

De Stichting Maritime Art & Design heeft tot doel om voor (maritieme) beeldende kunstenaars en designers te faciliteren in het:

  • organiseren van kunstuitwisseling en daarbij behorende exposities
  • opbouwen en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk met kunstenaars en belanghebbenden
  • (mede)organiseren van kunstprojecten en exposities die ertoe bijdragen dat de publieke belangstelling voor moderne (maritieme) kunst & design (inter)nationaal positief wordt be├»nvloed

Voor uitvoerende werkzaamheden, promotie, persberichten, bureau, organisatie en inrichten van exposities wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten en inzet van GalleryMaritime, centrum maritieme kunst.

Stichting Maritime Art & Design werkt samen met GalleryMaritime

Tel. +0031(0)6 22591452

The Foundation Maritime Art & Design aims to facilitate in the visual results of maritime artists and designers by:

  • organizing art exchange and accompanying exhibits
  • building and maintaining a (inter) national network with artists and stakeholders
  • (co-) organizing art projects and exhibitions that help the public interest in modern art (maritime) & design vivid and positively

For (inter) national executive work, making promotion and press releases, agency and organization as well as exhibitions provisioning the Foundation Maritime Art & Design uses the abilities and human capacity of GalleryMaritime, Dutch centre of maritime art.

Foundation Maritime Art & Design is associated to GalleryMaritime